» Handledarkurs

Boka handledarkurs i Sjöbo!

 


Privat övningskörning

För att få övningsköra med handledare krävs utbildning från 1 januari 2006. Det krävs att den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil har genomgått en introduktionsutbildning. Eleven måste också genomgå denna kurs. Handledare och elev behöver inte gå kursen tillsammans. Vi på STS Trafikskola tillhandahåller handledarkurser i  Sjöbo för att göra din väg till körkort lite enklare.

Handledaren måste vara minst 24 år och haft körkort på aktuell behörighet under minst 5 av de senaste 10 åren. Om körkortet varit återkallat de senaste 3 åren kan risken finnas att handledaren inte blir godkänd.

  1. Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
  2. Planering och strukturering av övningskörning.
  3. För trafiksäkerheten viktiga faktorer.

För att eleven ska kunna övningsköra måste man även ansöka om körkortstillstånd. Vi hjälper dig gärna med hela tillståndet, kontakta något av våra kontor. Ansökan är från och med 2018 kostnadsfri. 

Boka handledarkurs i Sjöbo

Handledarkurs Skåne