Handledarboken

Boken för dig som kör privat

  • Artnr: h-1001

Beskrivning av artikel

Denna lärobok vänder sig till den som ska vara handledare vid privat övningskörning. 

Boken ger tips och råd hur man kan lägga upp den privata mängdträningen i körkortsutbildningen. Boken används som kurslitteratur på STR:s handledarutbildning. Innehållet fördelar sig på följande kapitel/avsnitt: 

  • Handledaren
  • Mängdträning
  • Minska riskerna

Handledarboken vänder sig till handledaren och hänvisar till elevens grundmaterial. Eleven bör alltså ha KörkortsbokenLättlästa Körkortsboken eller Du och jag i trafiken med kringmaterial.