Teorimaterial - BE med ljudstöd

För dig som föredrar ljud

  • Artnr: BE - 102

Beskrivning av artikel

Detta är Körkortsboken med ljud inläst i Daisy-format. Ljudet finns på en CD-skiva som levereras tillsammans med Körkortsboken. Daisy-format kan köras på en dator, i en speciell Daisy-spelare eller med hjälp av en CD-spelare som läser mp3-format.

Tanken är att man ska lyssna på ljudet och följa med i boken. För att göra detta enklare så är boken inläst med en kvinnlig röst som läser de sammanfattade vänstersidorna och en manlig röst som läser de mer fördjupande högersidorna. På skivan med ljudet finns också ett läsprogram som gör det enklare att hitta rätt text i ljudboken.

Häftet Vägmärken och vägmarkeringar levereras tillsammans med Körkortsboken utan extra kostnad.

Produkten vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter men är även ett bra hjälpmedel för den som på ett bekvämt sätt vill tillgodogöra sig innehållet i körkortsboken.

OBS! Innehåller både B och E teorin